What is WHAT?

WHAT är vårt analysverktyg (Work Health Analysis Tool) som mäter den psykosociala hälsan inom organisationen. WHAT PULS är snabbversionen som enkelt tar pulsen på företaget. Båda verktygen är digitala och ger snabbt ett skräddarsytt svar på hur anställda mår och vad som kan göras för att förbättra resultatet. Du kan bland annat se:

  • Krav i arbetet,
  • Kontroll i arbetet,
  • Stöd från chef/kollegor,
  • Hur väl relationerna fungerar på arbetsplatsen (inklusive kränkande särbehandling och mobbning),
  • Roller – tydlighet kring förväntningar,
  • Hur väl förändring hanteras på arbetsplatsen,
  • Balans mellan arbete och fritid.

Vi säljer WHAT i tre olika paket, beroende på vad som passar din organisation bäst.

Kontakta oss för en gratis demo av verktyget!