UTBILDNING

VÅRENS KURSKATALOG

SKYDDSOMBUD I PRAKTIKEN - VÅR MEST POPULÄRA KURS!

Ort: Stockholm

Datum: 12/2

Tid: 9-16:30

https://www.utbildning.se/kurser/nordic-work-health/skyddsombud-i-praktiken-grundutbildning-865820

WORK ENVIRONMENT LAW

Ort: Stockholm

Datum: 13/5

Tid: 9-16:30

https://www.utbildning.se/kurser/nordic-work-health/work-environment-law-865823

VILL NI ORDNA EN WORKSHOP PÅ FÖRETAGET?

Vi erbjuder ett stort antal kurser och skräddarsyr gärna workshops och utbildningar efter era behov. Våra målgrupper är chefer, politiker, styrelser, HR-medarbetare, arbetsledare, arbetsmiljöombud och arbetsmiljökommittéer samt medarbetare. Alla kurser innehåller praktiska moment och kan ges på engelska.

Vår katalog inkluderar:

Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken

Hur kan du som ledare maximera produktiviteten i företaget samtidigt som du ökar välbefinnandet bland medarbetarna? Det och mycket mer får du lära dig i den här kursen.

BAM - Bättre arbetsmiljö
En av våra mest populära kurser som ger dig de viktigaste grunderna och verktygen i arbetsmiljöarbetet.

BAM – branschspecifik

Kurs som anpassas efter just din bransch och dina behov. Våra kunniga föreläsare går igenom föreskrifterna och regelverket som gäller just ditt företag.

Riskbedömning av organisatorisk och social arbetsmiljö

Psykiskt välbefinnande har blivit en allt viktigare faktor i arbetsmiljöarbetet. Här får du lära dig att göra riskbedömningar för att öka engagemang och prestation hos dina medarbetare samtidigt som du förebygger riskerna för mental ohälsa.

Arbetsmiljö för Dig som chef

Här får du lära dig mekanismerna som ökar det mentala välbefinnandet och prestationerna hos dina medarbetare. Du får kunskap om modeller och verktyg som hjälper dig i arbetet och de nyckelfaktorer som gör dig framgångsrik i ledarrollen.

Praktisk kurs för skyddsombud

Grundläggande kurs som passar såväl nya som erfarna skyddsombud. Kursen går igenom olika situationer som kan uppstå i rollen som skyddsombud och hur man bäst hanterar dem. Innehåller case och praktiska övningar. Kursen leds av ett tidigare huvudskyddsombud och en arbetsmiljöingenjör.

Kurs för chefer utomlands med personal i Sverige

Ges utomlands om så önskas. Täcker grunderna i Sveriges arbetsmiljölagstiftning med extra fokus på OSA i en global organisation.

Kurs för företag med uthyrd eller inhyrd personal

Vem har egentligen arbetsmiljöansvaret när man har inhyrd personal från ett annat bolag? Eller tvärtom - du har anställda som är ute på konsultuppdrag? Det får du veta här.