UTVECKLING

Hur mår ditt företag? Vi hjälper dig att ta reda på det - och hitta effektiva helhetslösningar!

Vi gör allt från små konsultuppdrag till större förändringsarbeten. Vi jobbar efter en tydlig och enkel modell som genererar bra resultat med små insatser.

Till vår hjälp har vi vårt eget mätverktyg  – WHAT – för att se var i organisationen det finns behov av förbättringar av den psykosociala arbetsmiljön.