UTREDNINGAR

Mobbning, trakasserier och utfrysning är vanligt förekommande inom alla delar av yrkeslivet. Vi gör utredningar på ett professionellt sätt enligt den ledande metoden faktaundersökning. Fördelarna med denna är flera:

  • Metoden ger en rättssäker bild av det inträffade, något som har visat sig avgörande för att reparera relationerna på arbetsplatsen.
  • Alla parter får komma till tals på lika villkor.
  • Utredningsförfarandet uppfyller lagkraven och minskar konfliktnivån.

Utredningarna bör alltid ledas av en opartisk person med kunskap inom metodiken. Vi använder endast utbildade utredare och samarbetar med jurister vid behov.